Hổ trợ người chơi mới máy chủ Hồi Ức

Thời Gian bài viết 05:04 PM [24/1/2021]

 

   • Phần Thưởng Cơ Bản
   • Thăng ngay cấp 72.
   • Thần Hành Phù, Thổ Địa Phù.
   • Tẩy Tủy Miễn Phí 2 Lần
   • Bộ Trang Bị Kim Phong
   • Ngựa Thường
   • Túi Máu Hổ Trợ Đến Cấp 100 ( Trên 100 Tự Mỡ Máu Tốn ít lượng )
   • 10 Tiên Thảo Lộ
   • Tài Lãnh Đạo 80
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 90 Sử Dụng Nhận max 1 Skill
   • 1 Đại Thành Bí Kíp 120 Sử Dụng Nhận max Skill
   •  
 •  

  • ⛔ Một số chức năng chính của game:
  • 1. Chuỗi Dã Tẩu đa dạng với phần thưởng hấp dẫn
  • 2. Hệ thống xếp hạng cá nhân chuẩn từng mili
  • 3. Hoạt động Liên đấu
  • 4. Hoạt động Vượt ải
  • 5. Hoạt động Phong Lăng Độ
  • 6. Hoạt động Tống Kim
  • 7. Hoạt động Hoa đăng
  • 8. Hệ thống bang hội chức năng đầy đủ
  • 9. Hệ thống boss Đại Hoàng Kim
  • 10. Hệ thống trang bị: Đồ Xanh, An Bang, Định Quốc, Hiếp Cốt, Nhu Tình
  • 11. Hệ thống thú cưỡi: Đa Dạng
  • 12. Hệ thống kỹ năng 90, 120
  • 13. Hệ thống phối ngẫu, đám cưới
  • 14. Hệ thống trò chơi mini được cập nhật thay đổi liên tục.
  • 15. Chức năng phòng tán gẫu
  • 16. Chức năng khóa rương giúp bảo vệ tài sản trong rương
  • 17. Lượng EXP và Tiền Vạn Vừa Phải.
  • Vẫn còn nhiều tính năng độc đáo khác khác rất nhiều liệt kê không hết, mời các bạn tham khảo thêm trong game.

Đóng Mở