Thời Gian Đua Top Phần Thưởng Máy Chủ Hồi Ức

Thời Gian bài viết 10:02 AM [21/1/2021]

 + Thời Gian Tạo Nhân Vật Trước Khi Open Là 17h Ngày 23/01/2021

+ Đúng 19h00 Ngày 23/01/2021 mới có thể luyện công.
+ Nhận hỗ trợ cấp ở NPC Hỗ Trợ Tân Thủ.

+ Thời Gian Đua Top: 19h Ngày 23/01 / Thời Gian Kết Thúc Đua Top: 16h Ngày 24/01

+ Tất Chức Năng Hoạt Động Server Và x2 Kinh Nghiệm Sau Đua Top Sẻ Mỡ Lại Bình Thường ( Chỉ Tiên Thảo Lộ Hổ Trợ Tân Thủ Chỉ Sử Dụng Được )

Đóng Mở