Thưởng Tống Kim 21h Hàng Ngày

Thời Gian bài viết 03:27 PM [25/1/2021]

Sự kiện Tranh Đoạt Top Tống Kim Hàng Ngày

  Trận Tống Kim 21h Diễn Ra Hàng Ngày Sẻ Được Nhận Top 1 Đến Top 10

   Lưu ý: Yêu Cầu 2 Phe Phải Trên 5 Người mới có tác dụng tính top nếu it quá sẻ loại bỏ trận

  ( những ai post điểm sẻ không được nhận thưởng )

  Thông Tin Phần Thưởng 

   Top 1: 1 Kim Nguyên Bảo + 200 Vạn + 50 Triệu Exp Không Cộng Dồn

   Top 2: 1 Kim Nguyên Bảo + 150 Vạn + 40 Triệu Exp Không Cộng Dồn

   Top 3: 1 Kim Nguyên Bảo + 100 Vạ+ 40 Triệu Exp Không Cộng Dồn

   Top 4 --> 10: 50 Vạ+ 30 Triệu Exp Không Cộng Dồn

  Lưu ý: Kết thúc trận đấu tống kim các bạn hãy chụp bảng hạng tống kim gửi lên fanpage

  Thời Gian Nhận Thưởng 10h Sáng Ngày Hôm Sau

 

Đóng Mở